Platby oddílových poplatků

Preferujeme platby převodem. Jako variabilní symbol uvádějte celé desetimístné rodné číslo dítěte.

Do poznámek odesílateli také napište celé jméno dítěte, popř. další detaily.

Poznámka:
Tréninky jsou 3x v týdnu. Pokud někdo z dětí nemůže chodit pravidelně v tyto dny, platí pro něj stejné platební povinnosti jako pro všechny ostatní!

Číslo účtu pro platby příspěvků: 159 693 179 / 0600

Tréninky se platí měsíčně 350,- KČ (cena za jeden trénink vychází cca na 29,- KČ)

Pokud není možné platit převodem, hotově se platby přijímají u pana trenéra Zdeňka Maňase.